Stanovi

Kompleks CITY GARDEN sadrži 39 stanova. Predviđeno je da svaki stan posjeduje jedno parking mjesto ili gara...

Više informacija

Lokacija

Predviđena lokacija za stambeni objekat CITY GARDEN je u zoni Čobanija a ispod tranzitne saobraćajnice...

Više informacija

Novosti

Informišite se o toku izgradnje, te prvi saznajte sve o našim najboljim ponudama. Tokom i nak...

Više informacija

O objektu

Rezidencijalni objekt CITY GARDEN iznad Čobanije konceptualno spaja stambeni ambijent u jedinstvenu ze...

Više informacija