View City Garden in a larger map

Lokacija


Predviđena lokacija za stambeni objekat CITY GARDEN je u zoni Čobanija a ispod tranzitne saobraćajnice, u ulici Put Mladih Muslimana. Površina stanova kreće se od 40 m2 do najvećeg od 177 m2, raspoređenih na nekoliko spratova. Zbog nagiba terena predviđenog za gradnju, predviđena je 4S+P+2 spratnost kompleksa. 

Visina objekta sa ogradom terase iznosi 10,80 metara iznad kote terena, odnosno nadmorske visine NV597 metara, što predstavlja i kotu saobraćajnice u zoni kompleksa. Ulaz u dvorište kompleksa je u sredini lokacije.

Pješački pristup objektu je iz zone mostova Drvenija i Čobanija, a saobraćaj vozilima i pristup objektu je sa ulice Put Mladih Muslimana.

: